Koop nog dit jaar een lijfrente of stort op uw lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht en creëer daarmee een extra aftrekpost. De betaalde bedragen zijn alleen aftrekbaar als sprake is van onvoldoende pensioenopbouw.

Dit wordt bepaald aan de hand van de jaar- en reserveringsruimte. U kunt deze ruimte berekenen op de site van de Belastingdienst.

Tip: zorg dat u de bedragen nog in 2017 betaalt! Alleen dan kunt u deze nog in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting 2017. Tevens wordt uw box 3-vermogen op de peildatum van 1 januari verlaagd.

Let op!

De betaalde lijfrentepremie vermindert de te betalen belasting, maar niet de te betalen Zvw-premie (Zorgverzekeringswet). Over de te zijner tijd te ontvangen uitkering betaalt u echter ook premie Zvw (5,65% in 2018). Dit betekent in feite een dubbele heffing voor de bijdrage in de zorgkosten, voor zover uw inkomen op het moment van ontvangen van de lijfrentetermijnen onder de Zvw-premiegrens valt (momenteel € 53.701). In die gevallen wordt het netto rendement van de lijfrente kleiner.

Wilt u meer weten over de verschillende soorten aftrekposten, en wat deze voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande button, of bel naar 030 – 410 03 10

Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Geef aan welke cookies u wilt gebruiken of bekijk onze privacyverklaring.

Privacy policy | Sluiten
Instellingen
Share This