Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) krijgen drie maanden langer de tijd om zich voor te bereiden op de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB). De nieuwe datum is nu 31 maart 2017.

Het uitstel is echter geen afstel. Vanaf 1 april 2017 is geen verdere opbouw meer mogelijk van pensioen in eigen beheer.

Voor de reeds opgebouwde pensioenrechten in eigen beheer heeft u als dga drie keuzes:

  1. U kunt de bestaande pensioenvoorziening afstempelen naar de fiscale waarde en afkopen;
  2. U kunt de bestaande pensioenvoorziening afstempelen naar de fiscale waarde en omzetten in een oudedags-verplichting (ODV), ondergebracht bij de eigen bv;
  3. U kunt het reeds opgebouwde ‘pensioen in eigen beheer’ handhaven.

Gevolgen afkopen

Bij keuze voor afkoop geldt een aflopend kortingspercentage op de grondslag van resp. 34,5% (bij afkoop in 2017), 25% (in 2018) en 19,5% (in 2019), waarbij voor de berekening van de korting wordt aangesloten bij de opgebouwde pensioenvoorziening per 31 december 2015. Bij een korting van 34,5% op het hoogste tarief van 52% bedraagt de effectieve belastingdruk 34%.
Kiest u voor de ODV, dan wordt de bestaande waarde van de pensioenvoorziening omgezet in de voorziening voor oudedagssparen in eigen beheer. Dit bedrag neemt jaarlijks tot aan de pensi-oendatum toe met een bescheiden rente. Vanaf de pensioendatum keert de bv dit pensioenbedrag vervolgens uit met een looptijd van 20 jaar. Laat u alles zoals het is, dan gelden de bestaande regels voor pensioen in eigen beheer. Welke keuze het ook wordt, dit is het moment om u te laten adviseren welke optie voor u het beste lijkt uit te pakken.

Gevolgen omzetten

Bij keuze voor omzetting naar een oudedagsverplichting wordt de ver-plichting jaarlijks opgerent tegen een nader te bepalen marktrente. Op de pensioendatum moet de dga deze omzetten naar een lijfrente met een looptijd van ten minste 20 jaar.

Gevolgen handhaven

Bij keuze voor handhaven – maar dus wel zonder verdere opbouw – moet het tot 1 april 2017 opgebouwde pensioen op de pensioendatum of bij overlijden volgens de pensioenovereenkomst wor-den uitgekeerd, inclusief de eventueel overeengekomen indexatie. Hierbij blijft ook de dividendtoets geldig: de dga mag pas dividend uitkeren als de bv voldoende middelen heeft om het toegezegde pensioen na te komen.

Let op!
Niets doen is geen optie. Daarvoor zijn de (fiscale) risico’s te hoog. Neem contact met ons op voor ondersteuning.

Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Geef aan welke cookies u wilt gebruiken of bekijk onze privacyverklaring.

Privacy policy | Sluiten
Instellingen
Share This