Registreer voor éénloketsysteem e-commerce

Registreer voor éénloketsysteem e-commerce

In het eerste FiscKwartaaltje van dit jaar berichtten wij u dat de nieuwe btw-regels voor e-commerce (verzamelnaam voor alle soorten handel via het internet) per 1 juli 2021 in werking treden. Om de administratieve lasten hiervan te beperken, kunt u gebruikmaken van...
Maak tijdig gebruik van Regeling bedrijvenschade coronarellen

Maak tijdig gebruik van Regeling bedrijvenschade coronarellen

Hebt u tijdens de coronarellen van 23 tot 28 januari jl. fysieke schade opgelopen aan uw bedrijfspand, inventaris of voorraad? U komt dan mogelijk in aanmerking voor de tijdelijke ‘Regeling bedrijvenschade coronarellen’ van de overheid. U kunt de tegemoetkoming tot 14...
VL weer gewijzigd en verder verhoogd

VL weer gewijzigd en verder verhoogd

In de eerste nieuwsbrief van 2021 berichtten wij u over de verlenging en enkele verruimingen in de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Inmiddels zijn er nieuwe wijzigingen bekendgemaakt. De vergoedingen in de TVL-regeling zijn verder omhoog gegaan voor het eerste (Q1)...