Zowel op haar forum voor belastingadviseurs alsook via een brief aan ondernemers heeft de
Belastingdienst opgeroepen om uw uitstel van belastingbetaling te verlengen of alsnog aan te
vragen. Tot wanneer kan dat nog?

Waar gaat het over? Heeft u bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden gehad vanwege
de coronacrisis en heeft u nog geen verlenging aangevraagd, dan heeft u op 1 mei een brief van de
Belastingdienst ontvangen, waarin de Belastingdienst u erop wijst dat u verlenging van het
bijzonder uitstel kunt aanvragen. Zo kunt u nog verlenging aanvragen tot en met 30 juni 2021.

Nog geen bijzonder uitstel?

Heeft uw bedrijf nu betalingsproblemen door de coronacrisis? Tip. Vraag dan zo snel mogelijk
uitstel van betaling aan. Met bijzonder uitstel hoeft u tot 1 juli 2021 verschillende belastingen nog
niet te betalen en krijgt u van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024 de tijd om de belastingschuld af
te lossen die u opbouwt tijdens het bijzonder uitstel.

Welke belastingen? Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet,
vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraagt u in één keer uitstel van
betaling aan. Dit kan zodra u één aanslag van de voornoemde belastingen heeft ontvangen. U
hoeft dus niet te wachten tot u voor alle vijf een aanslag heeft ontvangen. Voor alle andere
belastingen waarvoor u bijzonder uitstel kunt vragen, dient u apart aan te geven of u daarvoor
uitstel wilt.

Reeds bijzonder uitstel? Heeft u reeds bijzonder uitstel aangevraagd en loopt dit bijzonder
uitstel af voor 1 juli 2021? Ontstaan er voor u voor 1 juli nieuwe betalingsverplichtingen? Denkt u
hier niet aan te kunnen voldoen? Verleng dan het bijzonder uitstel. Dit kan nog tot en met
30 juni 2021. Voor de belastingschuld die u opbouwt tot en met de laatste dag van het bijzondere
uitstel krijgt u van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024 de tijd om deze af te lossen.

Aflossingsregeling. De totale belastingschuld waarvoor u bijzonder uitstel van betaling heeft
gekregen, mag u vanaf 1 oktober 2021 in 36 maandelijkse termijnen met een vast bedrag per
maand afbetalen. Tot het einde van 2021 rekent de Belastingdienst 0,01 % rente bij het
invorderen. Vanaf 2022 bedraagt de invorderingsrente 4%.

En daarna? Kunt u na het einde van het bijzonder uitstel niet tijdig voldoen aan de nieuw
opkomende betalingsverplichtingen, dan komt u niet in aanmerking voor de betalingsregeling.
Belastingschulden die u vanaf 12 maart 2020 tot en met de laatste dag van het bijzonder uitstel
niet heeft betaald, moet u dan voor 1 oktober betalen! Let op. Indien u niet tijdig aangifte doet,
geldt hetzelfde. U komt dan niet in aanmerking voor de betalingsregeling.

Voorwaarden verlenging?

Indien u eerder bijzonder uitstel van betaling heeft aangevraagd en u op dat moment openstaande
belastingaanslagen had van meer dan € 20.000, dan:
– moet u aannemelijk maken dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk ontstaan zijn door
de coronacrisis (bijv. met omzetcijfers); en
– moet u verklaren dat u er alles aan doet om uw liquiditeitspositie te behouden of te
versterken. In de verklaring staat dat uw onderneming geen eigen aandelen inkoopt,
dividenden uitkeert en dat aan het bestuur en de directie geen bonussen,
winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben, worden
uitgekeerd. Let op 1. Deze verklaring geldt vanaf het moment dat u het verzoek voor
verlenging indient tot het einde van de betalingsregeling. Uitgesloten zijn uitbetalingen
waartoe in 2019 al formeel was besloten. Let op 2. Was de belastingschuld € 20.000 of
hoger op het moment dat u bijzonder uitstel van betaling heeft aangevraagd, dan moet
u een verklaring van een derde deskundige en een liquiditeitsprognose meesturen. Ook
dient u te verklaren dat u er alles aan doet om uw liquiditeitspositie te behouden of te
versterken.

Share This